1. Macapat
  • Dhandhang gula
  • Asmaradana
  • Durma
  • Gambuh
  • Kinanthi
  • Maskumambang
  • Megatruh
  • Mijil
  • Pangkur
  • Pucung
  • Sinom
 2. Tembang Tengahan
  • Balabak
  • Girisa
  • Jurudemung
  • Wirangrong
 3. Tembang Gedhe
  • Citramengeng
  • Kusumastuti
  • Mintajiwa
  • Pamularsih
Tembang Jawa

CopyRight © 2004
Design by Budi Sayoga
gsayoga@yahoo.com

|Joglo|Kawruh Basa|Babad|Aksara Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Buku Tamu|
|Download Hanacaraka Font |Dokumentasi|Situs|
Tembang Jawa