Urutane'  Sedulur
 
 
Urutané turunan
 
 
grepak sénthé
 
 
gantung siwur
 
 
udheg-udheg
 
 
waréng
 
 
canggah
 
 
buyut
 
 
embah/eyang
 
 
bapak/ibu
 
 
ANAK
 
 
putu/wayah
 
 
buyut
 
 
canggah
 
 
waréng
 
 
udheg-udheg
 
 
gantung siwur
 
 
grepak sénthé
 
 
 
 
 
Urutané sedulur
 
 
Pembarep (Anak 1)
 
 
Panggulu (Anak 2)
 
 
Pandhadha (Anak 3)
 
 
Sumendhi (Kakang ragil)
 
 
Wuragil /Waruju (Anak ragil - terakhir)
 
     
|Joglo|Kawruh Basa|Babad|Aksara Jawa|Makna Aks. Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Buku Tamu|
|Download Font Jawa |Dokumentasi|Situs|

CopyRight © 2004
Design by Budi Sayoga
zignus@telkom.net

Urutané Turunan/Sedulur
(sebutan nama-nama keturunan)