|Joglo|Kawruh Basa|Babad|Aksara Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Buku Tamu|
|Download Font Jawa |Dokumentasi|Situs|

CopyRight © 2004
Design by Budi Sayoga
zignus@telkom.net
Pamungkasing warta dipun kirim ing Saturday, March 13, 2004

Tembung Plutan
penyingkatan kata untuk mempercepat pengucapan

Tembung Plutan
tembung   dadiné

abot   bot
amrih   mrih
amung   mung
awit   wit
awor   wor
alon   lon
liyan   lyan
luwih   lwih
maring   mring
murih   mrih
para   pra
perang   prang
sarana   srana
sari   sri
serat   srat
seru   sru
suwara   swara
suwarga   swarga
suwawi   swawi
suwiwi   swiwi
weruh   wruh