|Joglo|Kawruh Basa|Babad|Aksara Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Buku Tamu|
|Download Hanacaraka Font |Dokumentasi|Situs|

CopyRight © 2004
Design by Budi Sayoga
zignus@telkom.net

Pepindhan - (Pepatah/Perumpamaan)
Pepindhan
  Abangé - kaya godhong katirah  
  Ali-aliné - nggunung sapikul  
  Alusé - kaya sutra  
  Antengé - kaya temantén ditemokaké  
  Ayuné - kaya Déwi Ratih  
  Bagusé - kaya bathara Kamajaya  
  Banteré - kaya angin  
  Bédané - kaya bumi langit  
  Cahyané bingar - kaya rembulan karainan  
  Cep clakep - kaya orong-orong kepidak  
  Dalané - nggeger sapi  
  Galaké - kaya macan manak  
  Gelungané - minangkara  
  Gelisé - kaya banyu sinaring  
  Ijo kumpul padha ijo - kaya béthét sayuta  
  Jangguté - pindha tawon gumantung  
  Kuningé - kaya emas sinangling  
  Mlakuné mundur -kaya mungkur gangsir  
  Nangisé - ngorong-ngorong  
  Omahé - glathik mungup  
  Padhangé - kaya rina  
  Padha pleg - pindha jambé sinigar  
  Rukuné - kaya mini lan mintuna