|Joglo|Kawruh Basa|Babad|Aksara Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Cangkriman|Buku Tamu|
|Download Font Jawa |Dokumentasi|Situs|
|Google basa jawi|
Tembung Ngoko-Kromo-Kromo Inggil
Tembung Kromo Inggil
Ngoko
Kromo
Kromo Inggil

Abang Abrit Abrit
Anak yoga Putra
adus adus siram
aran nama asma
banyu toya toya
bojo semah garwa
buwang bucal kéndhang
buyar  rampung  rampung 
carita  cariyos  cariyos 
cukur  cukur  paras, pangkas 
dadi  dados  dados 
dalan  radinan  margi 
dandan  dandos  busana 
deleng  ningali  mriksani 
dhewé  piyambak  piyambak 
doyan  purun  kersa 
duwé  gadhah  kagungan 
embuh  kirangan  ngapunten 
endi  pundi  pundi 
epék  pendhet  pundhut 
gawa  bekta  asta 
gedhé  ageng  ageng 
gelem  purun  kersa 
gelis  énggal  énggal 
iki  niki  punika 
ilang  ical  ical 
imbuh  imbet  tanduk 
inep  nyipeng  nyaré 
isin  isin  lingsem 
iya  inggih  sendika 
jaga  jagi  reksa
jaluk nedi suwun
jamu jampi loloh
jarit sinjang nyamping
jeruk jeruk jeruk
jungkat serat pethat
jupuk pendhet pundhut
kabéh sedaya sedanten
kacamata kacamripat kacatingal
kakang kakang raka
kanggo kanggé kagem
kandha sanjang ngendika
kklambi rasukan ageman
keris  dhuwung wangkingan
kongkon kéngkén utus
kowé sampéyan panjenengan

 

CopyRight © 2004
Design by Budi Sayoga
zignus@telkom.net