|Joglo|Kawruh Basa|Babad|Aksara Jawa|
|Parikan|Tembang|Paribasan|Buku Tamu|
|Download Hanacaraka Font|Dokumentasi|Situs|

CopyRight © 2004
Design by Teguh Budi Sayoga
zignus@telkom.net

Tembung Camboran
Kata Majemuk, kata gabungan dari dua kata
Tembung Camboran
Contoh Tembung Camboran wutuh
 • ajur-ajer
 • bibit kawit
 • edi peni
 • gagah prakosa
 • abot entheng
 • lanang wadon
 • bapa biyung
 • gedhe cilik
 • bratayudha
 • pancasila
 • dwiwarna
 • pancawala
     
Contoh Tembung camboran Cekak/Tugel
tembung camboran
asal kata
bangjo abang ijo
barbeh bubar kabeh
jiro siji loro
lunglit balung kulit
pakdhe bapak gedhe
paklik bapak cilik
tingwe nglinting dhewe
wulu sewu telu